LSS är under hot – kampen fortsätter!

Andning och sondmatning har blivit grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans, tack vare RBU:s envetna kamp. Är vi inte nöjda då?

Nej, långt ifrån. Fortfarande får barn och vuxna med mycket omfattande funktionsnedsättningar avslag på assistansansökningar. Fortfarande faller människor ur reformen, trots att deras behov inte har förändrats. Regeringen valde att skicka den sönderkritiserade LSS-utredningen på remiss. Medskicket var att vi inte behöver svara på de delar som ytterligare begränsar rätten till assistans. Till exempel utredningens förslag om att barn under 16 år inte ska ha rätt till personlig assistans alls. Men vi vågar inte lita på regeringen, för samtidigt har ansvarig minister Lena Hallengren uttryckt att de där förslagen nog inte var så dåliga trots allt. Så vi har skickat in vår kritik.

Det pågår en utredning som bland annat ska titta på om föräldraansvaret kan smalnas av och i så fall hur. Ni vet, det där att det anses vara normalt föräldraansvar att torka sin tioåring i rumpan efter ett toalettbesök. Självklart måste den typen av galna bedömningar bort från handläggningen av assistansansökningar.

LSS är en rättighetslag och något att vara stolt över. Vi ser fram emot att den restaureras och åter får bli den viktiga frihetsreform den är tänkt att vara.

Gör din röst hörd! Nedan finner du användbart material i form av rapporter, faktaunderlag med mera. Alla kan bidra – och alla behövs i kampen för LSS och personlig assistans! Tillsammans ska vi se till att barn och vuxna med funktionsnedsättning inte glöms bort. Alla har rätt till ett gott liv, funktionsnedsättning eller inte. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha! Och där betyder din insats mycket.