Fakta om personlig assistans

Regleringsbrev

Regeringen gav inför 2016 Försäkringskassan genom ett regleringsbrev uppdraget att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Det är ett uppdrag som Försäkringskassan har tagit på allvar och resultatet blev att mer än en person om dagen förlorade sin assistansersättning under 2016. Och den trenden fortsätter även under 2017.

Efter massiv kritik justerade regeringen formuleringen något i uppdraget till Försäkringskassan inför 2017. Men skadan är redan skedd, utvecklingen med att fler förlorar sin assistansersättning och att färre blir beviljade vid en första ansökan fortsätter. Konsekvenserna är katastrofala. Det behövs därför nya tydliga direktiv från regeringen till Försäkringskassan.

 

Utredning om personlig assistans och övriga LSS

Regeringen tillsatte under 2016 en utredning som ska se över LSS och lämna sitt slutbetänkande i oktober 2018. I regeringens direktiv till utredaren sägs att förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen. Målet är att de kvinnor och män, flickor och pojkar som ingår i lagens personkrets ska få del av funktionella insatser utifrån sitt behov samtidigt som kostnadsutvecklingen för hela det offentliga åtagandet på området ska vara långsiktigt hållbart. Med hänsyn till kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras.

 

Fusk med assistansersättning?

En vanlig uppfattning är att det förekommer ett omfattande missbruk och fusk med assistansersättning. Precis som inom alla system och verksamheter förekommer brottslighet, som det egentligen handlar om, även inom assistansersättningen. Men faktum är att den brottslighet som har kunnat beläggas är på promillenivå av de belopp som varje år betalas ut i ersättning. Företrädare för regeringen och Försäkringskassan har vid återkommande tillfällen talat om ett ”mörkertal” på så mycket som 10 procent. Det påståendet grundar sig på en uppskattning enligt den så kallade expertmetoden, en metod som forskare vid Lunds universitet har dömt ut som fullständigt omöjlig att använda på det sätt som har gjorts när det gäller assistansersättningen. Talet om ett omfattande fusk påverkar assistansberättigade personer på ett mycket negativt sätt och undergräver förtroendet för den personliga assistansen.

 

Statistik

De senaste åren har det skett en drastisk förändring i hur många som har och blir nybeviljade personlig assistans. I januari 2016 var det 16 119 personer som hade statlig assistansersättning. I januari 2017 var motsvarande siffra 15 634 personer.

För den som är intresserad av utvecklingen inom personlig assistans finns massor av statistik samlad här.

 

Domar

”Att allt fler förlorar sin rätt till personlig assistans beror på ett antal domar som har förändrat praxis”, säger ofta ansvariga politiker och ledningen för Försäkringskassan. Det är minst sagt en sanning med modifikation.

För det första är det Försäkringskassan som själv har bidragit till denna domstolspraxis genom att driva ärenden ända till högsta instans.

För det andra har Försäkringskassan först på senare tid, sedan man fick regeringens uppdrag att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen, gjort en ny tolkning av en flera år gammal dom.

För det tredje är Försäkringskassans tolkning av domen om egenvård från 2012 (ovan) kraftigt ifrågasatt och har underkänts i flera kammarrättsdomar, exempelvis Kammarrätten i Göteborg i december 2016.

 

Psst, du glömde berätta det här Åsa…

När regeringen bemöter kritik om sin hantering av LSS och personlig assistans framstår det lätt som att regeringen inte har något ansvar för att allt färre beviljas personlig assistans. Ofta saknas viktiga fakta. Därför har RBU gjort en sammanställning där vi kompletterar den bristande informationen från regeringen.