Kom med och delta i kampen!

RBU:s valkampanj har startat och nedan finner du användbart material i form av rapporter, faktaunderlag, förslag på insändare att skicka till lokaltidningen med mera. Alla kan bidra – och alla behövs i kampen för LSS och personlig assistans! I en valrörelse trängs många viktiga frågor om utrymmet. Tillsammans ska vi se till att barn och vuxna med funktionsnedsättning inte glöms bort. Alla har rätt till ett gott liv, funktionsnedsättning eller inte. Valrörelsen måste handla om vilket samhälle vi vill ha! Och där betyder din insats mycket.