LSS är en valfråga 2018!

Trodde du att allt var löst, att människor med funktionsnedsättning får sina behov tillgodsedda? Regeringen har genomfört vissa förändringar och vill gärna att det ska verka som om alla problem är ur världen. Tvåårsomprövningarna av personlig assistans har tillfälligt stoppats och LSS-utredningens mycket hårda besparingskrav har strukits. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att sondmatning ska betraktas som en måltid och kunna ge rätt till personlig assistans.

Men Försäkringskassan sätter sig över den prejudicerande domen och fortsätter att avslå assistansansökningar för barn som behöver sondmatning. Bara momenten när sondslangen kopplas av och på är grundläggande behov, resonerar myndigheten. Helt i strid med domen i högsta instans. Alla de som redan förlorat sin personliga assistans är inte hjälpta av att tvåårsomprövningarna inte genomförs just nu. Och LSS-utredningen, som fått förlängd utredningstid till december, har strikta order att hålla kostnaderna nere och kommer sannolikt inte att resultera i en proposition på ett par år.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning går fortfarande på knäna. Barn far illa. Kommuner planerar för att bygga barnboenden.

Det är valår! Gör din röst hörd!

RBU:s valkampanj är i full gång och nedan finner du användbart material i form av rapporter, faktaunderlag, förslag på insändare att skicka till lokaltidningen med mera. Alla kan bidra – och alla behövs i kampen för LSS och personlig assistans! I en valrörelse trängs många viktiga frågor om utrymmet. Tillsammans ska vi se till att barn och vuxna med funktionsnedsättning inte glöms bort. Alla har rätt till ett gott liv, funktionsnedsättning eller inte. Valrörelsen måste handla om vilket samhälle vi vill ha! Och där betyder din insats mycket.